Osteopati


Osteopati tarihçesi

19.y.y.’da Amerikalı doktor Andrew Taylor Still tarafından(1828-1917) geliştirilen bilimsel bir tıp dalıdır. Onun osteopati ile ilgili tanımlamaları bu mesleğin temellerini oluşturmaktadır.

 

Osteopat kimdir?

Bütüncül bir tedavi yaklaşımı ile kişiyi, anatomi, fizyoloji, patoloji, nöroloji, psikoloji ve beslenme açısından değerlendirip, bu değerlendirmeler neticesinde tedavisini elle uygulamalı olarak yapan terapistlere osteopat denir.

 

Osteopati nedir?

Bütün vücut içindeki sistemlerin birbiriyle arasındaki iletişimi uyumu inceleyen bir bilim dalıdır.

Osteopati, organlar, kas iskelet sistemi, sinir sistemi ve dolaşım sistemi arasındaki uyumluluğu araştıran değerlendiren ve belli tekniklerle vücuda uyarı vererek vücudun kendini iyileştirme potansiyelini harekete geçirmeye, açığa çıkarmaya çalışır.. Bundan dolayı sağlık sisteminde bütüncül bakış açısının en iyi ve en önemli örneklerinden biridir.

 

Osteopati temel anlamda vücuttaki hareket kısıtlılıklarını arar, çünkü hareketin kısıtlandığı yerde hastalık başlar. Eğer hareket kısıtlılığı tedavi edilebilecek nitelikteyse, elle yapılan uygulamalar ile tedavi edilmeye çalışır.

 

Bu tedavi şekli, el uyarıları ile sinir sisteminin refleks mekanizması üzerinden uyaranlar verilerek yapılır. Örneğin tedavi edilecek yer kassa kas dokusu üzerinden bunu tedavi eder. Kas germesi, masaj, friksiyon, vibrasyon, nörojenik çekmeler gibi..

 

Tedavi edilecek yer organsa bu organı saran zarlar üzerinden mobilizasyon, fasyal mobilizasyonlar veya bu organa gelen sinirin hareket kısıtlılığına uğradığı yer serbestleştirilmeye çalışılır.

 

Sıkıntılı olan sinir sitemi ise, sinir siteminin mobilite, hareket kısıtlılığı bulunur be bu kısıtlılık sinir mobilizasyonları ve doku gevşetmeleri ile problem çözülmeye çalışılır. Dolaşım sistemi ile ilgili bir sıkıntımız varsa o bölgede mevcut olan tonus gerginliği, mobobilizasyon, fasyal gevşetme tarzı uygulamalar ile o bölgenin dolaşımı sağlıklı bir hale getirilmeye çalışılır.

 

Osteopatide yaptığımız uygulamalarda, doğru uyaranları doğru yerde doğru zamanda ve yeterli miktarda sürede uygularsak, vücudumuz kendi doğru sistemini tekrar kazanmaya başlar.

 

Osteopatideki hareket sadece eklemlerdeki hareketten ibaret değil, sinirel iletiler, vücuttaki tüm sıvıların hareketliliği, damar içi hareketler ve fasyal hareketler olarak da karşımıza çıkar.

 

Biz osteopatlar osteopatiyi 3 ana bölüme ayırıyoruz. Parietal sitem, visseral sistem ve kraniosakral sistem olarak inceliyoruz.

 

Parietal sistem; kas iskelet sistemindeki problemlere yönelik uygulamaları içerir.

Visseral sistem; organlar ve bu organların çevre doku ve sistemler üzerine etkilerini inceler

Kraniosakral sistem; kafatası kemikleri, beyin zarları, tüm omurga kemikleri, omurilik ve kuyruk sokumunu içerir.

Yani kraniosakral terapi dediğimizde bu sistem içerisindeki sıvılar dokular fasyalar membranlar kemik ve sinir dokularının değerlendirilmesi ve hareketliliğini içerir.

 

Osteopati ile manuel terapi arasındaki fark?

Manuel terapide genel olarak kas iskelet sistemi üzerinden tedavi amaçlanırken, osteopatide ise kas iskelet sistemi ile birlikte, organ sistemi, sinir sistemi ve dolaşım sisteminin birbiriyle olan bağlantılarını, uyumluluklarını ve çalışma sistemini inceler ve tedavi eder.

 

Osteopati kimlere uygulanır?

Osteopati, bebeklikten itibaren insan yaşamı boyunca güvenlik testleri ve önlemleri çerçevesinde her yaştan insana uygulabilir. Koruyucu sağlık açısından sağlıklı kişilere uygulamakla beraber kas iskelet sistemi problemi, visseral sistem (iç organlar) problemi ve kraniosakral problemi  yaşayan  herkeste uygulanabilir.

 

Osteopati seans süresi ve içeriği

Seans süresi hastaya göre değişmekle beraber, 30 dakika ile bir saat arasında duruma göre daha fazla da sürebilir. İçeriği ise detaylı anamnez ve değerlendirmeden sonra, kas-organ mobilizasyonları, eklem ve yumuşak doku maniplasyonları ve mobilizasyonları, fasyal mobilizasyonlar ve hastaya kendisinin self yapması için öğretilen egzersiz ve uygulamaları içerir.

 

Kimler osteopati uygulaması yapabilir?

Lisans eğitimini bitirmiş olan doktor ve fizyoterapistler, dünya sağlık örgütünün belirlemiş olduğu kriterlere uygun, yani  5 yıllık eğitim içerisindeki 1500 ders saatini, uzman eğitmenlerden almış olan kişiler osteopati uygulamasını yapabilirler.

 

Osteopati yaygınlaşmaya başladı mı?

Osteopati Avrupa ve dünyada, 1870’li yıllardan beri yaygın bir şekilde uygulanmasına rağmen ülkemizde son yıllarda yaygın bir şekilde tanınmaya ve uygulanmaya başlandı.

 

Osteopati hangi hastalıklarda uygulanıyor?

 • Hareket ve Fonksiyon Bozuklukları
 • Bel Boyun ve Sırt Ağrıları, Siyatik ve Siyatalji
 • Migren ve gerilim tipi baş ağrıları
 • Tüm eklem kas ve kemik ağrıları, eklem sertliği, kireçlenme gibi dejeneratif değişiklikler
 • Spor yaralanmaları
 • Çocuklarda gelişim sorunları, spastisite gibi nöromuskular problemler
 • Yürüme denge ve koordinasyon bozuklukları
 • Bebeklerde yutma, yeme, kusma ve gaz problemleri
 • Cerrahi müdahale sonrası ağrı ve yapışıklıkların giderilmesi
 • Skolyoz, kifoz gibi postür bozuklukları
 • Hormon bozukluklarında destekleyici tedavi olarak
 • Çene eklemi disfonksiyonlarında
 • Dolaşım problemleri (arterial, venöz, lenfatik sistem üzerinden)
 • Sinirsel gerginlikler, stres, gevşeyememe, kronik yorgunluk ve uyku bozuklukları
 • Myofasyal ağrılar
 • Tüm eklem blokajları, eklem kayması, omurga ve kosta (kaburga) blokajları
 • Kabızlık, ishal, idrar kaçırma, hazımsızlık, gastrit, gaz problemleri, karın ağrısı, spastik kolon, pitozis ve hazım organlarının fonksiyon bozukluklarında destekleyici olarak

 

Osteopati hangi durumlarda uygulanmaz?

 

 • Akut kanamalarda
 • Enfeksiyon durumlarında
 • Akut travmalarda
 • Akut onkolojik durumlarda ilgili hekim ve birime yönlendirme yapıldıktan sonra sonraki dönemlerde gerekli değerlendirmelerin ardından osteopati seanslarına kabul edilebilir.

 

Bu test nerede yapılıyor ?