Kalite Yönetim Direktörlüğü


Özel Cihan Hastanesinde Kalite Çalışmaları

Bildiğiniz gibi kalite çalışmaları çok uzun soluklu bir süreç. Bu dinamik süreci planlamak , uygulamak ve kontrol etmekte oldukça güç. Biz çalışmalarımızı planlarken ,  tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte planladık. Yaklaşık  1500 e yakın alt bileşenden oluşan  standartların yüzde 70 ini , 6 (altı) ay gibi kısa bir sürede oturtmayı başardık. Periyodik olarak yaptığımız özdeğerlendirmelerde de çıkan sonuçlar oldukça sevindirici. 

Önceliğimiz hasta ve çalışan memnuniyetinin yanısıra hasta ve çalışanlarımızın güvenliği.  Kalite çalışmaları tüm hastanemizde aynı kalitede ve ortak bir hizmet sunmayı getiriyor.

Yine bu çalışmalar oluşabilecek hataların tespit edilmesini, önlenmesini ve bu sürecin iyileştirilmesi sağlıyor. Hasta hakları ve hasta mahremiyeti üst düzeyde korunuyor. Önceliğimiz eğitim çalışmalarımız oldu. Her birimde ayrı ayrı eğitim  verdik ve bilgilendirme toplantıları düzenledik.

Birinci hedefimiz farkındalık yaratmaktı ve biz bu farkındalığı yarattık.  Çalışma arkadaşlarınızla uyumlu bir ekip olmanız çok önemli.  Biz tüm çalışanlarımızla Ekip ruhunu yakalayabilen şanslı kurumlardan biriyiz. Sonrasında tüm kalite çalışmalarında olduğu gibi “Yaptığını yaz, yazdığını yap” ilkesinin her birim için uygulanmasını sağladık. Tüm birimlerimiz şu anda yaptığını yazıyor. Sürekliliği sağlamak ve sürekli gelişim bizim için çok önemli. Yaptığımız çalışmaları birkaç sayfada anlatmak elbette mümkün değil. Önemli olan sadece yazılı doküman oluşturmak değil tüm paydaşları bu sürecin parçası haline getirebilmek.  Aksi halde başarılı olmanız mümkün değil.

Tüm çalışmalarda yönetimin desteğini almak oldukça önemli. Biz  kalite çalışmalarımızla ilgili sürecimizin her aşamasında bu desteği aldık ve almaya devam ediyoruz.

2014 yılında sürekli iyileştirme ve geliştirme faaliyetleri planladık. Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı’nın akreditasyon çalışmaları da bu yıl sonuçlarını vermeye başladı. Hedefimiz bu sene içerisinde  akredite olabilmek.

Bu test nerede yapılıyor ?