İş Sağlığı ve Güvenliği


Hastanemizde ,çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği  önceliklerimizdendir.

Bu amaçla ;

İş sağlığı ve güvenliği politikasına uyumlu , tüm  mevzuat ile yönetmeliklerin gerektirdiği şekilde çalışmak temel ilkelerimizdendir.

Tüm yasal gerekliliklerde olduğu gibi , hastanemiz iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına da uymayı ve gerekli düzenlemeleri yapıp önlemleri almayı taahhüt eder.

Çalışanlarımızın kaza risklerinin azaltılması , mesleki sorumluluklarını yerine getirirken ve işlerini yaparken karşılaşabilecekleri kaza ve mesleki hastalıkların engellenmesi amacıyla ,tüm meslek gruplarına düzenli sağlık kontrolleri ve  risk analizleri, bölümler bazında ayrı ayrı yapılmakta ve çalışan temsilcilerimiz aracılığıyla tüm personelimiz ile bilgi akışı sağlanmaktadır.

Çalışma şartlarının iyileştirilmesi, risklerin önlenmesi ve çalışan sağlığının korunması , yöneticilerimizin en önemli sorumlulukları arasındadır. İş sağlığı ve güvenliği yönetiminin başarısı, gerekli kişisel koruyucu ekipmanları kullanarak, kurallara uyarak ve risklerin önlenmesine katkıda bulunarak , tüm çalışanlarımızın sürece katılımından geçer. Gerekli önlemler alındığı takdirde önlenemeyecek iş kazası yoktur. Sağlıklı olmak ve fiziksel güvenlik çalışanlarımızın en doğal hakkıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hepimizin Sorumluluğudur.

Bu test nerede yapılıyor ?