Radyoloji

Radyoloji

RADYOLOJİ BÖLÜMÜMÜZDE GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ/BT (16 KESİTLİ)


Sağlıklı ve hastalıklı dokular arasındaki farklılıkları saptamak ve tanımlamak için, vücudun değişik bölgelerine uygulanır. Yumuşak dokulardaki yapısal ve fonksiyonel bozuklukları gösterir. Özellikle kardiyovasküler sistem ve nörolojik rahatsızlıklarda, beyin tümöründen şüphelenilen hastalarda, omurga problemlerinde, disk kaymaları ve disk fıtıklarında bilgi verir.


MANYETİK REZONANS/MR (1,5 TESLA)


İleri teknolojinin son ürünü olan manyetik rezonans cihazı, güçlü bir manyetik alan içine alınan bedenden radyo frekansları aracılığıyla görüntü alma yöntemidir. Röntgen ışını ya da diğer hiçbir zararlı madde kullanmadan çalışan bu sistem ile beyin dâhil tüm iç organlardan bir anatomi atlası kadar ayrıntılı görüntü elde edilebilmektedir.


RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ

Ultrason tekniğinin bir ileri aşaması olan Dopler cihazı, vücudun damar ağını, kanın damarlar içindeki dolaşımını, dolaşımın yeterliliğini ve kanın akış hızını son derece kolay bir yöntemle ortaya koymaktadır. Günümüzde hastalıkların tanısı için vazgeçilmez bir araç haline gelen Dopler cihazı hastanemizde en son modelleri ile hizmet vermektedir.


4 BOYUTLU ULTRASONOGRAFİ

Kullanılan teknolojide bilgisayar yazılımları sayesinde bebeğe ait görüntüler eş zamanlı olarak anında 3 boyutlu olarak monitöre yansımaktadır. Bu nedenle 3. boyuta zaman kavramı da eklendiği için 4 boyutlu olarak adlandırmaktayız. 4 Boyutlu ultrasonografı incelemesinde; diğer yöntemler ile incelemesi çok zor olan bebeğin dış yüzey anatomisi mükemmele yakın görüntüler ile izlenir. Ayrıca bebekte yarık damak-dudak ve omurga anomalileri ( spinabifida gibi ) daha kolay tanımlanır.


DİJİTAL MAMOGRAFİ

Mamografi, meme muayenesinde saptanamayacak kadar küçük kanserlerin belirlenmesi amacıyla düşük dozda çekilen bir meme röntgen filmidir. Mamografi meme kanserinde erken teşhis için oldukça önemli; çünkü kendi kendine ya da hekim tarafından yapılan muayenelerde ancak 1 - 2 cm ve daha büyük boyutlu kitleler saptanabilirken, mamografi meme içindeki değişiklikleri 0,5 cm altında dahi tespit edebiliyor. Bu da tanı ve tedavinin 2 yıl önce başlaması anlamına geliyor. Mamografi özel bir röntgen cihazı ve düşük doz ışın kullanılarak çekiliyor.


DİJİTAL RÖNTGEN

Genel anlamda X ışınları, ses dalgaları veya diğer yöntemleri kullanarak teşhis hizmetleri veren tıp dalıdır. Röntgen ışınlarından istifade ederek vücudun iç organlarındaki hastalıkların teşhisi ve röntgen, gamma gibi diğer iyonize radyasyon metotları ile bu hastalıkların tedavisi ile de uğraşan tıp ilminin bir dalıdır. Radyoloji iki ana bölümde ele alınır. Birincisi teşhis radyolojisi, ikincisi tedavi radyolojisi, yani radyo terapidir.


KEMİK YOĞUNLUĞU ÖLÇÜMÜ (DANSİTOMETRİ)

Kemik erimesi osteoporozun, erken dönemde teşhisi ve karşılaştırılabilir ölçümlerle izlenmesi için geliştirilmiş olan kemik dansitometre sistemi osteoporoza bağlı kırık riskini belirlemede en doğru sonuç veren yöntemdir. Yüksek risk taşıyan menopoz dönemindeki kadınlar başta olmak üzere geniş kullanım alanı bulunan kemik yoğunluk ölçüm cihazı hastanemizde hizmet vermektedir.


GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ İŞLEMLERİMİZ


TIROID INCE IĞNE ASPIRASYON IŞLEMI :

Tiroid biyopsisi her zaman ince iğne aspirasyonu şeklinde uygulanır. Güvenli bir işlem olup kanama ihtimali yok denecek kadar azdır.Tiroid ince iğne biyopsi işlemi nodüllerin takibi ve tanısında en önemli standart kabul edilen yöntemdir. İyi huylu nodüller hiçbir işlem yapılmaksızın takip edilirken, kuşkulu ve kanserli olan nodüller için ameliyat gerekir.
Boyun bölgesi gerekli steril temizliği yapıldıktan sonra bu düzeye lokal anestezi uygulanır. Ultrasonografi eşliğinde şüpheli tiroid bezindeki nodüllerden milimetrik isabetli giriş sağlanarak en ince uçlu şırınga iğnesi ve kan örneği alınan şırınga iğnesi ile örnekleme alınıp patolojiye gönderilereki Patoloji bölümünde gerekli boyamalar yapılıp mikroskop altında incelenmesi sağlanır. İşlem sonrası kanama kontrolu yapılıp herhangi bir sorun yoksa hasta evine hatta işine dönebilir.


MEME, KARACIĞER, YUMUŞAK DOKU BIYOPSISI İŞLEMI:

Memede, karaciğer veya yumuşak dokularda şüpheli lezyonlar saptandığında tanı koymak için dokulardan biyopsi işlemi yapılmalıdır. Cilt ve cilt altı dokulara lokal anestezi uygulandıktan sonra US rehberliğinde şüpheli lezyonlara isabetli giriş sağlanarak biyopsi tabancası ile kalın kesici iğne tarafından şüpheli lezyonlardan doku örnekleri alınır. İğnenin ekranda sürekli takip edilebilmesi nedeni ile görünütüleme eşliğinde biyopsi işlemi en uygun ve diğere organlara zarar vermemek için en güvenilir yöntemdir. Bu işlem şüpheli lezyonlar için en uygun tanı ve takip yöntemidir. Meme kanseri ve olası şüpheli meme lezyonları tanısı alınan örnekler patoloji tarafından tanı konulduktan sonra böylece en uygun cerrahi yöntemler belirlenebilir.

TRU CUT BİYOPSİSİ İŞLEMİ;

Kalın iğne biyopsisi de diyebileceğimiz bu işlemde, Ultrasongrafi ile tespit edilen bölgeye özel dizayn edilmiş bir iğne ile girilerek, dokunun (kitlenin) içinden silindirik doku parçaları alınır. İnce iğne aspirasyon biyopsisinde tek tek hücreler elde edilirken, kalın iğnede küçük bir doku alınır. Trucut iğnesi, patoloğun, lezyondan hasar görmemiş doku parçası üzerinde çalışmasını sağlar. Patologun doğru tanı koyabilmesi için, sadece hücreleri incelemesi yetmez, hücrelerin doku içerisindeki mimari yapısınıda görmesi gerekir. İşte tru cut biyopsinin, ince iğne aspirasyon biyopsisine üstünlüğü budur. Lezyon genellikle bir kitledir. Bazan ultrasonografide şüpheli görülen alanlardan da biyopsi yapılır.

APSE DRENAJ, TORASENTEZ VE PARASENTEZ İŞLEMI:

Akciğerde, karın iç organlarında veya komşuluğunda oluşan patolojik görünümlü sıvıların gerekli steril işlemi yapıldıktan sonra o düzeyde cilde ve cilt altı dokulara lokal anestezi uygulanır. Ultrasonografi veya tomografi eşliğinde isabetli giriş sağlanarak direnaj iğnesini veya kateteri yerleştirilir. Elde edilen sıvı örnekleri Patoloji’ye veya Laboratuvar’a gönderilmek üzere alınarak işlem sonlandırılır.


PENIL DOPPLER US İŞLEMI:

Başarılı ve sürdürülebilir bir sertleşme için damarlar aracılığı ile penise giren kan miktarına artış gereklidir.Penise gelen damarların daralması veya tıkanması nedeni ile sertleşme için yeterli miktarda kanın penise girmemesi sonucu problemler olabilir. Penise en küçük iğne ile yaklaşık papaverin 2 cc enjeksiyon yapılır. Doppler US'de penis kan damarlarının açıklığı ve akımı incelenerek olası problemlerin tehşisi konulur.

 

Bu test nerede yapılıyor ?