Odyometri - Bera

Odyometri - Bera

Bera Testi Nedir?

Çocuğunuza seslendiğinizde tepkisiz mi kalıyor? Sizi rahatsız eden seslerden çocuğunuzun etkilenmediğini mi fark ettiniz? Bugüne kadar yaptırdığınız testlerde çocuğunuzda işitme kaybı tespit edilemediği halde siz yine de endişeleniyor musunuz?
İşitme kaybı gözle görülebilen bir sorun olmadığından özellikle bebeklik döneminde fark edilmesi güç bir sorundur. Bu durum olası bir işitme kaybının fark edilip bir uzmana başvurulma sürecini geciktirmekte ve dolayısı ile erken tanının konmasına engel olmaktadır. Özel Cihan Hastanesi bu anlamda ilimizdeki özel hastanelerde bulunmayan bir uygulamayı İzmit halkının hizmetine sundu.

BERA TESTİ, işitme kaybı yaşadığını düşünülen, ama tespiti zor olan hastalarda, yani İşitme testine tepki gösteremeyen bebeklerde, zihinsel engellilerde ve bilinci kapalı kişilerde uygulanan bir yöntemdir. İşitmeyi beyin sapından değerlendiren objektif bir test olan BERA TESTİ, doğru yorumlandığında %100’e yakın güvenilir sonuç vermektedir.
İşitme tarama testleri içindeki en ileri yöntem olan Bera testi, uykuda yada uyku hali sağlanarak başa yapıştırılan elektrodlar yardımı ile işitmeyi beyin sapından ölçer.

Abr (Bera) Testi Nasıl Yapılır?  

İşitsel Beyinsapı Davranımı (ABR/BERA) testi objektif, yani bebeğin katılımını  gerektirmeyen ve odyolojik tanıda yaygın olarak kullanılan en geçerli elektrofizyolojik yöntemdir. Yenidoğan bebeklere genellikle doğal uykusunda yapılabilir. Doğal uykusunda yapılamayan bebeklere ve daha büyük çocuklara sedasyon altında yapılır. ABR (Bera) işlemi bebeğe hiçbir zarar vermez ve canını acıtmaz. Bebeğin alnına ve kulak arkalarına yerleştirilen ufak elektrodlar ve kulaklara takılan kulaklık ile özel bir sesli uyaran gönderilir ve işitme sinirinin uyarana cevabı  kaydedilerek işitme eşikleri saptanır.

Sağlıklı ve işitme kaybı açısından risk faktörü bulunmayan bebekler tarama testinden üç kez kalırsa ABR testi uygulanır. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kalmış olan veya işitme kaybı açısından diğer risk faktörleri taşıyan bebekler ise tarama testine ek olarak mutlaka ABR (Bera) ile  değerlendirilmelidir.

Doğumsal İşitme Kaybı İçin Risk Faktörleri Nelerdir?

  • Ailede kalıtsal, çocuklukta başlayan işitme kaybı hikayesi
  • 34. haftadan erken doğan bebekler
  • 1500 gramdan daha düşük doğum kilosu olan bebekler
  • Annenin hamileliği sırasında geçirilen kızamık, kızamıkçık, frengi, CMV, toksoplazma gibi enfeksiyonlar
  • Bebeğin yüz ve kafasında, kulak kepçesi ve kulak kanalında gelişimsel anormallikler
  • Kandaki sarılık değerlerinin kan değişimi gerektirecek kadar yükselmesi
  • 5 günden fazla akciğer solunum makinesine bağlı kalınması
  • Bir sendromu düşündürecek diğer bulgularla birlikte işitme kaybı
  • Tip 2 nörofibromatozis ve nörodejeneratif rahatsızlıklar
  • Yarık damak, yarık dudak deformiteleri

Bebekler yenidoğan döneminde işitme testini geçseler bile, özellikle risk faktörü olanlarda, ileriki dönemde işitme kaybı gelişebilir. Bu nedenle anne babaların çocuklarının işitme ve konuşma gelişimini yakından takip etmeleri ve eğer endişeleri varsa doktora başvurmaları faydalıdır.

Bu test nerede yapılıyor ?