Nöroloji EEG - EMG

Nöroloji EEG - EMG

Nöroloji Nedir? 

Nöroloji, beyin ve onun uzantısı olan sinir sistemi ve kas hastalıklarının tanı ve tedavisiyle uğraşan bir tıp bilimidir. Sinir sisteminin anatomi, fizyoloji ve hastalıkları ile ilgilenir. Nörologlar, beyin, omurilik ve çevre sinirlerin rahatsızlıklarının tedavisi ile ilgilenirler. 

Nörolojik Hastalıklar

 • Baş ağrıları, Migren
 • Damar tıkanıklığı sonucu gelişen geçici ve kalıcı felçler,
 • Kendiliğinden veya yüksek tansiyon sonucu gelişen beyin içi kanamalar,
 • Baş dönmeleri-dengesizlik ve sersemlik hissi,
 • Bunama-unutkanlık
 • Sara hastalıkları-bayılmalar (epilepsiler),
 • Ellerde ve ayaklarda uyuşma, yanma, karıncalanma, güçsüzlük ve halsizlik hissi,
 • Şuur bulanıklığı, şuur kaybı-koma hali,
 • Yüz felçleri,
 • Yürüyüş bozuklukları, denge kaybı, konuşma bozukluğu,(parkinson hastalığı, multipl skleroz-MS vb.)
 • İstemdışı hareketler, tik bozukluğu, baş ve ellerde titreme rahatsızlıları
 • Kas güçsüzlüğü ile giden diğer hastalıklar diabet, böbrek yetmezliği vb bazı metabolik hastalıkların yan etkileridir.

Aşağıdaki Şikayetlerden Bir Veya Birkaçı Sizde Varsa:

 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi
 • Görme bozukluğu (çift görme, bulanık görme, görme kaybı)
 • Kol ve bacaklarda güçsüzlük, uyuşma, karıncalanma, titreme
 • Hafıza bozuklukları
 • Bilinç kaybı, bayılma
 • İstemsiz hareketler, yürüyüş bozuklukları, denge kaybı
 • Uyku bozuklukları

En Kısa Sürede Nöroloji Uzmanı İle Görüşünüz

Hastanemizde tam gün nöroloji polikliniği, acil poliklinik, yoğun bakım ünitesi ve yatan hasta servisi bulunmaktadır. Elektroensefalografi (EEG) ve elektromiyografi (EMG) incelemeleri , manyetik rezonans(MRI) ve tomografi (BT) yapılmaktadır.

Bu test nerede yapılıyor ?