Genel Cerrahi

Genel Cerrahi

Genel Cerrahi Nedir?

Eskiden “Hariciye” adı altında bütün müdahalelerin ve ameliyatların yapıldığı alan iken, tıbbın gelişmesi sonucunda içinden pek çok cerrahi dal doğurmuş olan genel cerrahi, günümüzde belli bölge ve hastalıklarla ilgilenen cerrahi tıp dalıdır. Genel Cerrahi Bölümü, ilgi alanın genişliğinden dolayı birçok branş ile işbirliği içinde ve eş güdümlü olarak çalışmaktadır.

Genel Cerrahi’nin bir diğer ilgi alanı da Travmatolojidir. Travmalı hastalarda sıklıkla çoklu organ sistemi yaralanmalarının varoluşu nedeniyle Ortopedi, Nöroşirurji, Üroloji, Kalp ve Damar Cerrahisi bölümleri ile birlikte hareket edilmektedir. Özellikle şiddetli çoklu organ yaralanmalarında, tüm bu tıp dallarının eşgüdümünü Genel Cerrahi Bölümü üstlenmektedir.

Özel Cihan Hastanesi Genel Cerrahi Polikliniği

Özel Cihan Hastanesi Genel Cerrahi polikliniğimizde; Endoskopi ile tanı ve tedaviye yönelik her türlü girişim yapılabilmektedir. Özellikle hastanın tedavi süresini kısaltan girişimler başarı ile uygulanmaktadır. Laparoskopik cihazlar ameliyat sonrası iyileşme süresinin kısalmasına olanak sağlamakta ve sunduğu avantajlara daha çabuk iyileşme ile hasta kısa sürede normal yaşantısına dönebilmektedir.

 
Özel Cihan Hastanesi Genel Cerrahi Polikliniğimizde Verilen Hizmetler:

  • Gastrointestinal sistemi cerrahisi ( mide, ince barsak ve kalın barsak) ameliyatları ve tedavisi.
  • Anal bölge cerrahisi (Basur, fissür, fistül)
  • Kıl dönmesi (pilonidal sinüs)
  • Laparoskopik ameliyatlar (Safra taşı, apendektomi)
  • Endoskopik işlemler (Gastroskopi, kolonoskopi, rektoskopi)
  • Fıtık çeşitleri.
  • Tiroid hastalıkları (Guatr, Nodül ve Tümör) tedavileri (iğne biyopsisi)
  • Meme hastalıkları iyi huylu ve kötü huylu kitle ve tümör tedavileri (iğne biyopsisi).

Bu test nerede yapılıyor ?