Enfeksiyon Hastalıkları

Enfeksiyon Hastalıkları

Enfeksiyon Nedir?

Enfeksiyon hastalıkları branşı mikroplarla meydana gelen hastalıkların teşhis ve tedavisi ile uğraşan bilim dalıdır.

Enfeksiyon Hastalıkları

Mikrobik hastalıkların tedavisini enfeksiyon hastalıkları bölümü yapar. Enfeksiyon hastalıkları her tür mikrop ile meydana gelen hastalığın tedavi yeridir. Mikroplar doğumdan itibaren hayatımızı tehlikeye atan hastalıklara sebep olurlar. \"Enfeksiyon hastalıkları\" zamanında ve doğru tedavi edilmez ise ölümle sonuçlanırlar. Dünyadaki ölümlerin çoğundan mikroplar sorumludur.Enfeksiyon hastalıkları grip, zatürre, menenjit, sinüzit, sarılık, idrar yolu iltihapları, cilt iltihapları, paraziter hastalıklar, tüberküloz, sıtma, ishal gibi hastalıkların tedavisinde son noktadır.

Özel Cihan Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniğinde Görülen Hastalar

 • Üst solunum yolu enfeksiyonları
 • Influenzaenfeksiyonu
 • Alt solunum yolu enfeksiyonları
 • İdrar yolu enfeksiyonları
 • Osteomyelit ve spondilodiskitler
 • Bruselloz
 • Hepatitler
 • Paraziter hastalıklar
 • İshaller
 • Cinsel yolla bulaşan hastalıkların tedavisi ve kuşkulu ilişki sonrası tarama
 • Ekstrapulmoner tüberküloz
 • Erişkin aşılama

Enfeksiyon Hastalıkları Bölümüne Ne Zaman Gidilmelidir?

Mikrobik hastalıkların en önemli ve en büyük işareti ateşdir. Ateşi olan her hastanın gitmesi gereken tek hekim enfeksiyon hastalıkları hekimidir. Ayrıca sarılık, parazitler hastalıklar, döküntüyle seyreden bazı hastalıklar ve cilt enfeksiyonlarının birçoğunda ateş olmaz. Bu hastaların da ilk önce enfeksiyon hastalarına baş vurmaları önemlidir.

Mikrobik Hastalıklardan Korunma ve Aşılama:

Enfeksiyon hastalıkları bölümü mikrobik hastalıklardan korunmamızı da sağlar. Mikrobik hastalıklara karşı aşılama işlerini yürütür. Sarılık, menenjit, zatürre, suçiçeği gibi yeni çıkan \"aşılar\" enfeksiyon hastalıkları bölümünde yapılır.

Bu test nerede yapılıyor ?