Ekokardiyografi (EKO)

Ekokardiyografi (EKO)

Ekokardiyografi (EKO) Nedir?

Ekokardiyografi ( EKO ), kalp hakkında önemli bilgiler veren, hızlı ve zararsız bir testtir.

Ekokardiyografi (EKO) Neden Yapılır?

  • Kalp kapak hastalıkları
  • Sol kalp genişlemesi
  • Sol ventrikul ve atrium içerisinde pıhtı oluşması
  • EF ( Enjeksiyon fraksiyonu-her kalp atışında kalbin pompaladığı kanın, her doluşta aldığı kanaoranı; yani pompa gücüdür.) Normali % 55 ve daha yukarısıdır.
  • Kalp duvar hareketleri
  • Kalp odacıkları büyüklükleri
  • Kalp içindeki basınçlar
  • Kalp zarında sıvı toplanması Hipertansiyonun kalp üzerine zararlı etkileri gibi konular Ekokardiyografi (EKO) ile saptanır.

Ekokardiyografide (EKO) Kullanılan Teknik Nedir?

Ekokardiyografide (EKO) kullanılan teknik; ultrason ışınları kullanılır. Ultrason, insan kulağının duyma sınırının ötesinde bir sestir. (18.000-20.000 cycle/sn.). Bu ses dalgaları, prob adını verdiğimiz tüp şeklinde bir alet ile kalbe doğru yönlendirilir. Radar mekanizmasında olduğu gibi, kalp duvarları ve kalp içerisindeki yapılardan farklı oranlarda yansıyarak, cihazda geri toplanır. Bu ses dalgaları, bilgisayar ile resme çevrilir; istenirse kağıda da basılabilir.

Ekokarfiyografinin (EKO) Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Ekokardiyografinin (EKO) avantajları ve dezavantajları şunlardır; kullanımı kolay, boya ve radyoaktif içermez. Çabuk, işlevsel, ağrısız, aynı zamanda gebelere de rahatlıkla uygulanabilir. Testi yapan kişinin yeteneği, sonucu etkileyeceğinden, mutlaka uzman hekim tarafından yapılmalıdır. Kalbin sağ tarafını ve büyük arterlerin dallanma noktalarını değerlendirmede, ayrıca çok şişman hastalarda; yetersiz kalabilir. Günümüzde hormonik imaging ve yeni doppler yöntemleri, yeni kuşak cihazlara adapte edilerek, kalp fizyolojisi hakkında ve kalp hastalıklarının teşhisi konusunda daha başarılı sonuçlar almamıza olanak sağlamıştır.

Bu test nerede yapılıyor ?