EEG - EMG Laboratuvarı

EEG - EMG Laboratuvarı

EEG Ve EMG Tetkikleri Nedir?

EEG(elektroensefalografi)

EEG, beyindeki sinir hücreleri tarafından hem uyanıklık, hem de uyku halindeyken üretilen elektriksel faaliyetin kağıt üzerine beyin dalgaları halinde yazdırılmasıdır.

Hangi Durumlarda EEG Çekimi Gereklidir ?

Beynin normal elektriksel faaliyeti başta epilepsi(sara hastalığı) olmak üzere pek çok durumda bozulur. EEG’yi oluşturan beyin dalgalarının değerlendirilmesi ile bu bozukluğun yeri ve şekli hakkında bilgi edinilir. Epilepsi dışında bir çok sinir hastalıklarında, baş ağrılarının nedenlerinin araştırılmasında, beyin fonksiyonlarının değerlendirilmesinde EEG tetkikine başvurulur. Özellikle bayılma vakalarının nedenlerinin araştırılmasında, epilepsi hastalığının teşhisinde ve tiplerinin belirlenmesinde tedaviye karar verdirecek olan inceleme yöntemi EEG’dir.

EEG Çekimi Nasıl Yapılır ?

Beynin elektriksel faaliyeti, hastanın saçlı derisi üzerine yerleştirilen küçük metal elektrodlar aracılığıyla EEG aletine iletilir ve veriler ortalama 20 dakika süreyle bilgisayara kaydedilir.
Çekim sırasında hastaya elektrik verilmesi sözkonusu değildir ve hasta herhangi bir ağrı duymaz.
EEG tüm yaş gruplarında ve hamilelerde de çekilebilir. Radyasyon içermemektedir.

Uykuda EEG

Uyku, beyindeki anormal elektriksel faaliyetin ortaya çıkmasına yardımcı olur. Epilepsi teşhisi için uyanıklık halinde 20 dakika süreyle yapılan EEG’nin yeterli bilgi vermediği durumlarda, uykuda EEG çekilir. Uyku EEG’si en sık başvurulan aktivasyon yöntemlerinden biridir. 
Hastanın bu tür çekime gelmeden önceki gece uykusuz kalması, gerek gündüz uyumasını kolaylaştıracağı, gerek anormal beyin dalgalarının ortaya çıkma olasılığını arttıracağı için yararlıdır.

EEG Çekimine Gelirken 

EEG incelemesinin parazitsiz olması bakımından çekim gününün sabahında saçların yıkanması yararlıdır.
Sürekli kullanılan ilaçlar varsa, çekim gününde de ilaçlar kullanılmaya devam edilir, EEG’yi değerlendirecek olan hekime bu konuda bilgi verilmesi uygun olur.

EMG (Elektromyografi)

EMG, vücudumuzdaki sinir ve kasların elektriksel yöntemle izlenmesidir. EMG incelemesinde baş, kollar, bacaklar ve beden üzerindeki çevresel sinirlerin normal fonksiyon görüp görmedikleri araştırılır. 

EMG Hangi Durumda Gereklidir ?

 • Sinir yaralanmaları
 • Sinir sıkışmaları (Karpal tünel sendromu vb.)
 • Bel ve boyun fıtıkları
 • Kol ve bacaklarda uyuşma ve yanma tarzında ki tablolar
 • Yüz felçleri
 • Sinirlerin fonksiyonlarını bozan hastalıkların teşhisi (Şeker hastalığı gibi metabolik hastalıklar)
 • Kas hastalıklarının teşhisi
 • Kas erimeleriyle giden omurilik hastalıklarının teşhisi için yapılır.

EMG Tetkiki Nasıl Yapılır?

 1. Sinirlerin incelenmesi: Kol, bacak, veya diğer vücut kısımlarında seçilen bazı sinirler, deri üzerine yerleştirilen bir elektrot aracılığı hastayı fazla rahatsız etmeyecek şiddette doğrusal elektrik akımı kullanılarak uyarılır. 
 2. Kasların incelenmesi: İğne şeklinde bir elektrot kol, bacak veya diğer vücut kısımlarında seçilen bir kas içine yerleştirilerek kastaki elektriksel aktiviteler incelenir.

EMG Çekim Süresi 

EMG incelemesi, süresi değişebilmekle birlikte yaklaşık 15 dakika ile 1 saat arasında sürebilen bir incelemedir. EMG'nin, elektrikle uyarım ve iğne ile inceleme sırasında ortaya çıkan hafif ağrı dışında beklenen bir yan etkisi ve bilinen kalıcı bir zararı yoktur.

EMG Çekimine Gelirken 

 • Hastanın aç olması gerekmez,
 • Düzenli olarak kullanmakta olduğu ilaçlar varsa bunları almasında sakınca yoktur. 
 • Rahat bir giysi giymesi, incelemeyi kolaylaştırır. 
 • Kalp pili taşıyorsa inceleme öncesi hasta veya hasta yakınının hekimi uyarması önerilir.

Bu test nerede yapılıyor ?