Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Özel Cihan Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümü; 0-16 yaş aralığındaki çocuklara koruyucu sağlık hizmetleri ile birlikte, hastalıkların erken tanı ve tedavisi hizmetlerini sunmaktadır. Bu bölümün amacı, sağlıklı çocukların yetişmesini sağlamak; sağlığı bozulan çocukları da en kısa süre ve en doğru şekilde eski sağlığına kavuşturmaktır.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünde:

  • Sağlam Çocuk Takibi,
  • Koruyucu Çocuk Sağlığı Hizmetleri,
  • Çocuk Hastalıklarının Erken Teşhis ve Tedavisi,
  • Büyüme ve Gelişmelerinin Değerlendirilmesi ve Takibi,
  • Aşı Uygulamaları,
  • Aşı Programının Oluşturulması ve Takibi,
  • Çocukluk Çağı Taramaları,
  • Genel Pediatri Uygulamaları;
  • 0-16 Yaş Arasında, Tüm Çocuk Hastalıklarının Teşhis, Tedavi ve Takipleri yapılmaktadır

Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi” prematüre veya problemli doğabilecek tüm yeni doğan bebeklere gereken yaşamsal desteğin ve bakımın verildiği bölümdür. Yeni doğan yoğun bakım ünitesi, hekim ve hemşireleri ile bebeklere gereken özen ve bakımı vermektedir tüm hastalıkların analizi ve teşhisi titizlikle yapılmaktadır.

Bu test nerede yapılıyor ?