Akılcı İlaç Kullanım Politikası


Akılcı İlaç Kullanımı , Hastaların klinik ihtiyaçlarına uygun, bireysel özelliklerini karşılar dozda, gerekli zaman süresince kendileri ve içinde yaşadıkları toplumun ödeyebileceği maliyette ilaç kullanımıdır.

Hastanemizde Akılcı İlaç Kullanımına yönelik politikaların belirlenmesi ve bunların uygulanması için; “Akıllı İlaç Kullanımından Sorumlu Ekip” kurulmuştur.

  • Tedavi Hizmetlerimizi yürütürken,Tüm çalışanlarımıza belirli aralıklarla Akılcı İlaç Kullanımı ile ilgili anlatımlarda bulunmak ve bu konu ile ilgili yenilikleri haberdar etmek. Her hastaya ve hasta yakınlarına yatışı süresince Akılcı İlaç Kullanımı hakkında eğitim vermek,
  • Hastalarımıza ; doğru tanıya uygun ilacın uygun doz , uygun süre , uygun veriliş yolu ile verilmesini sağlamak,
  • İlaç kullanımı konusunda ortaya çıkan yan etkiler konusunda hastalarımızı bilgilendirmek , yan etkileri izlemek ve bildirmek. Bu konuda uygun tıbbi yaklaşımlarda bulunmak,
  • İlaç etkinliği ve hasta uyumunu sürekli değerlendirmek ve hastalarımızdan bu konuda bilgi almak,
  • Çoklu ilaç kullanımlarında etkileşimleri ve ilaç gıda etkileşimlerini önceden değerlendirmek,
  • Gerekli durumlarda hastalarımıza rasyonel tedavi uygulamak ve bu konuda hastayı bilgilendirmek,
  • Hastanede tedavi gören hastalara gereksiz antibiyotik- ilaç kullanımlarını azaltmak ve bu konuda çalışmalar yapmak,
  • Akılcı ilaç kullanımının önemini tüm sağlık personelinin desteği ile yürütülmesi gerektiği ve sorumluluk taşıdıklarına dair bilgilendirme yapmak,
  • Planlanan tedavinin uygulanabilirliğinin ve farklı yönlerdeki maliyetini dikkate almak ,önceliklerimizdendir.

Yanlış ve Gereksiz İlaç Kullanımı , Halk Sağlığını Etkileyen Ciddi Bir Sorundur.

Bu test nerede yapılıyor ?