Acil Servis

Özel Cihan hastanesi, müracaat eden acil hastalarına gerekli tıbbi müdahaleyi eksiksiz ve zamanında yerine getirmekte ve 24 saat kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Ünitelerin verimli çalışmasını sağlayan laboratuvar ve radyoloji bölümleri de 24 saat kesintisiz ve eksizsiz olarak hastalarımızın hizmetindedir.

Acil servis kadrosu

 • 5 doktor
 • Hemşire
 • Sağlık memuru
 • Acil tıp teknisyeni ile hizmet vermektedir.

Klinikte yapılan uygulamalar:

 • Kardiyopulmoner resüsitasyon
 • Kesi süturasyonu
 • Alçı-Atel uygulama
 • Parmak- omuz - eklem redüksiyonu
 • Apse drenajı
 • Yara pansumanı
 • Yanık pansumanı
 • Derin trakeal aspirasyon
 • Nazogastrik sonda uygulaması
 • Gastrik lavaj
 • Mesane sonda uygulaması
 • Yumuşak dokudan yabancı cisim çıkarması
 • Arterial kan gazı alınması

Bölüm Doktorlarımız

Dr. Fikret AK

PROFİL DETAY

Dr. Musa KADIOĞLU

PROFİL DETAY

Dr. Hasan ZORLU

PROFİL DETAY