Her 8 Kadından  1 ' İ Meme Kanserine Yakalanma Riski Taşıyor !

Meme kanseri memenin süt salgılayıcı birimleri ve sütü meme başına taşıyan kanallarda çeşitli faktörlerin etkisi ile ortaya çıkan, kontrol edilemeyen anarşik bir hücre çoğalması sonucu gelişen tümöral yapıdır. En sık 40 – 60 yaşlar arasında görülmekle birlikte son yıllarda 20 – 30 ' lu yaşlarda da karşımıza çıkmaktadır.

Meme Kanseri kadın kanserlerinin % 20 ' sini, erkeklerde ise % 1 ' ini oluşturmakta olup, kadınlarda kanserden ölüm nedenleri arasında birinci sırayı almaktadır. Her 8 kadından 1 ' si yaşamın herhangi bir döneminde meme kanserine yakalanma riski ile karşı karşıyadır. Bu oran ülkelere ve bölgelere göre değişebilmektedir. Kuzey Amerika' da kadınlarda meme kanserinin görülme sıklığı 100.000 ' de 99,4 iken, Türkiye' de 100.000 'de 22,4 olup, ülkemizin batı kesiminde 100.000 ' de 50 olan bu oran ,doğusunda 100.000 ' de 20 ' dir. Ancak doğuda meme kanserinden ölüm oranları batıya göre daha yüksektir. Çünkü hastalar daha ileri evrede doktora gelmektedir.   

Kadınlarda meme kanserine yakalanma oranları giderek artmaktadır. Örneğin; A.B.D. ' de her yıl 200.000 yeni meme kanseri olgusu bildirilmektedir. Buna karşın meme kanseri son yıllarda daha erken evrede tanınmakta ve tedavi edilmektedir. Bu da meme kanserinin tedavi edilebilirliğini arttırmakta ve bu hastalıktan ölüm oranını düşürmektedir. Tedavide yaşam süresini uzatan ve başarı oranını yükselten en önemli faktör erken tanıdır. Son yıllarda tanıda kullanılan cihazların ve teknik olanakların gelişmesi, kitle iletişim araçları, kadınlara yönelik bilinçlendirme çalışmaları ve farkındalık yaratma çabaları sonucu meme kanseri daha erken evrede tanınıp, tedavi edilmektedir.

Erken tanı için kadınların 25 yaşından itibaren her ay düzenli bir şekilde kendi kendine meme muayenesi yapmayı bir alışkanlık haline getirmeleri gerekir. Bu sayede hastalar memelerinde oluşan en ufak bir değişikliği farkederek doktora gelmektedirler. 30 yaşından itibaren 3 yılda bir doktor muayenesi ve ultrasongrafi kontrolü, 40 yaşından itibaren ise yılda bir muayene ve mammografik değerlendirme yapılmalıdır. Annesinde meme kanseri olan bir kadın doktor kontrolüne annesinin meme kanserine yakalandığı yaştan 10 yıl evvel başlamalıdır.

Erken tanı ve tedavinin meme kanserini ölümcül bir hastalık olmaktan çıkardığı unutulmamalıdır.