Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

Hastanemiz ,  hizmet sunumunun tüm aşamalarında ,  yasal mevzuatın gereklerini yerine getirmeyi ,  sürekli iyileştirmeyi, doğal kaynakların etkin kullanılmasını, hizmet sunumu sırasında oluşan atıkların öncelikli olarak kaynağında azaltılmasını ve ayrıştırılmasını, geri dönüşüme kazandırılmasını ve en uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini çevre politikasının temeli kabul eder.

Bu politika çerçevesinde;

  • Hasta ve ziyaretçilerimize hijyenik bir hastane ve bakım çevresi sağlamayı,
  • Faaliyetlerimizi, çevreye uyumlu, yasalara ve mevzuatlara uygun "sürdürülebilir kalkınma" ilkesiyle tutarlı bir şekilde yürütmeyi,
  • Hastanemizi yasa, standart ve yönetmeliklere ve ileri çevre yönetim sistemlerine uygun işletmeyi,
  • Tüm çalışanlarımızı ve taşeronlarımızı çevre konusunda eğitmeyi, daha bilinçli ve duyarlı hareket etmelerini sağlamayı,
  • Atık oluşumunu en aza indirmeyi,
  • Çevre konusundaki bilgi ve deneyimlerimizi geliştirmeyi, bunun için uygun denetim sistemleri kurmayı ve uygulamayı, çevre performansımızı sürekli iyileştirmeyi,
  • Çevreye zararlı maddelerin kullanımını azaltmayı ,  taahhüt eder.