Kadınlarda İdrar Kaçırma (Üriner İnkontinans) Tedavisi Olan Bir Hastalıktır

İdrar kaçırma OLDUKÇA SIK (4 kadından birinde) görülen ve YAŞAM KALİTESİNİ OLDUKÇA DÜŞÜREN bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlıktan dolayı hastalar sürekli ve sık sık idrara çıkmakta ve buna bağlı olarak normal yaşantıları etkilenmektedir. Ayrıca hastalar idrar kaçırma korkusu nedeniyle rahatça GÜLMEKTEN BİLE KAÇINMAKTADIRLAR.
Halbuki idrar tutamama (kaçırma) TEDAVİSİ OLAN bir rahatsızlıktır.

İdrar Kaçırma Karşımıza Üç Şekilde Ortaya Çıkmaktadır.

Nedenleri ve risk faktörleri nelerdir?

  • İlerleyen yaş
  • Doğum (zor doğum, çok sayıda doğum yapma, iri bebek doğurma…)
  • Menopoz (östrojen hormonunun azalmasına bağlı)
  • Obezite (fazla kilolar hem idrar kaçırmayı arttırmakta hem de tedavinin başarısını düşürmektedir)
  • Diyabet
  • Genetik (bazı kadınlarda bağ dokusunun daha gevşek olması)
  • Kabızlık
  • Diğer hastalıklar (astım, kronik bronşit, multipl skleroz, Parkinson…)

Tanı nasıl konulur?

Kadın hastalar bu konuda uzmanlaşmış hekim tarafından değerlendirilmelidir. Hastaların muayene için mümkünse mesane dolu olarak gelmeleri istenir. Hastanın öksürme ve ıkınma ile idrar kaçırıp kaçırmadığı test edilir. Daha sonra mesane boşaltılarak geride kalan idrar miktarı ölçülür ve hastaya jinekolojik muayene yapılarak mesane, vajina ve komşu organlarda sarkma olup olmadığı kontrol edilir. Bu sırada hastanın idrar tutmayı sağlayan pelvik taban kasları da değerlendirilir. Muayene sonrasında hastadan günlük yaşam kalitesini değerlendirmek amacıyla anket formları doldurması istenir. Ayrıca gerekli durumlarda hastanın işeme alışkanlıklarını not ettiği 1-3 gün süreli işeme günlüğü tutturulur. İdrar yollarındaki iltihaplanmalar da idrar kaçırmaya neden olabileceğinden idrar tahlili ve kültürü yapılır. Bunların sonucuna göre kliniğimizde de uygulanan ÜRODİNAMİ testi ile idrar kaçırmanın tipi, oluştuğu koşullar ve basınçlar belirlenir. Böylece idrar kaçırmanın tedavi şekline (ilaç veya operasyon) karar verilir. İdrar kaçırma nasıl tedavi edilir?

Konservatif Tedavi

Kegel egzersizleri Biofeedback FES Vajinal koniler Manyetik sandalye
İlaç tedavisi Sıkışma tipi idrar kaçırmada ilaç tedavisi ve mesane eğitimi uygulanarak başarılı sonuçlar alınmaktadır. Böylece sık idrara çıkma ve tuvalete yetişememe problemi tedavi edilir.

Cerrahi Tedaviler

Stres tipi (öksürme, gülme ve ıkınma ile) idrar kaçırmanın esas tedavisi, cerrahi olarak destek kaybı olan bölgenin yerine kaldırılmasıdır. İdrar kaçırmanın tedavisinde kullanılan ameliyatlar son dönemde oldukça gelişmiş ve başarı oranları %85-90 lara ulaşmıştır. Günümüzde karından ameliyatların yerini giderek vajinal yoldan yapılan operasyonlar almıştır.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğimizde idrar kaçırma tedavisi için hem karından (Burch) hem de vajinal operasyonlar (TVT,TOT) yapılmaktadır. Ayrıca bu konuda en yeni operasyon olan MİNİ-SLİNG operasyonları da kliniğimizde başarı ile uygulanmaktadır.

Hasta 20-30 dakikalık bir operasyonun hemen sonrasında idrar kaçırma probleminden kurtulmakta ve ertesi gün taburcu olarak normal yaşantısına devam etmektedir.