Kalp ve Damar Cerrahi

1- Santral Venöz Kateterizasyonlar

    (Geçici – Kalıcı Katater takılması)

2- Hemodiyaliz amaçlı A.V fistüller açılması

3- Variköz ven cerrahiler

    a- Klasik cerrahiler

    b- Andovenöz lazer

    c- RF

    d- Venocuff

    e- Variclose

    f- Skloreterapi

4- Periferik Arter Cerrahileri

    a- İnfrarenal Abdominal Aort Anevrizmaları

    b- Aortailiak ve Aortafemoral lezyonlar

    c- Distal arter cerrahisi

    d- Embolektomi ve endarterektomiler

5- Endovasküler girişimler