Omurga Kanal Darlığı

10.05.2016

Lomber Dar Kanal (Omurga Kanal Darlığı)

 

         Spinal stenoz , spinal kanalın sagital çapının ,lateral reseslerin ve foramenlerin (sinir kökü kanalları ) spianl kanalın bütününde veya bir veya iki vertabrasına belirlin ölçülerde saralmasıdır. Doğumsal olabildiği gibi sonradan da oluşabilir. 

 

         Lomber spinal kanalın normal sagittal çapı, 15-25 mm'dir.Spinal stenozda temel problem , yetersiz kanal çapıdır. Sagittal çap, 10 mm' den az ise mutlak stenoz ; 10-13 mm arasında ise göreceli stenozdan bahsedilir.

         Yaş, travma,ligamanların kalınlaşması, eklem değişiklikleri ve spondilotik barların gelişmesi gibi        yapısal değişiklikşer nöral elemanları baskılayarak kritik düzeyin altına inmedikçe stenzo

asemptomatik kalabilir.Stenoz aynı anda hem servikal hem de lomber bölgeyi etkileyebilir.

        Spinal stenoz genelde her yaşta olabilirse de sıklıkla hayatın 50 yaş sonrası bulgu vermeye başlar.

Erkeklerde daha yaygındır.L3,L4 ve L5 seviyeleri daha sık etkilenir.Hastalar sıklıkla, sinsi seyreden sırt,kalça,bacak ve baldır ağrısından şikayet ederler.

     

       Genellikle yayılım iki taraflıdır. Yürümek ve uzun süre ayakta durmak ağrısyı tetikler.Hastalar öne eğik postürde yürüme eğilimi gösterirler.Ağrıdan oturarak kurtulurlar.Bu tablo özel bir durumdur ve nörojenik kaldisasyo olarak adlandırılır.Nörojenik kaldikasyodaki bu tablo oturmakla geçmeyen disk ağrısından böylelikle ayrılır.İleri vakalarda kalıcı ağrı ve işeme problemleri gelişebilir.Hastaların fizik muayenesinde, bel aksında düzleşme,hareket açılarında özellikle geri eğilimede kısıtlılık tespit edilir.Öne eğilme ağrıyı azaltır.Spianl stenozun tanısında 4 yönlü lumbosakral grafi , tomografi ve MR kullanılır. İlaç tedavisi stenozlu vakalarda en sık başvurulan cerrahi dışı tedavi şeklidir.Korse veya diğer bele sarılan aygıtların spinal stenozun tedavisinde yeri yoktur.

       

       Yeterli süre ve doz ilaç tedavisi almış ama fayda görmemeiş hastalar cerrahiye aday hastalardır. Ciddi spinal stenoz olan hstalarda fizik tedavi uygulanması gereksiz hatta bazen zararlı olabilir. Ayakta güçsüzlük idrar ve gaita yapma problemleri eklenmişse hastaya acil cerrahi planlanmalıdır. Eğer bu tür arazlar varsa prensip spinal dekompresyon ile kemik ve yumuşak doku elemanlarının, omurilik kesesi ve spinal köklere olan bası ortadan kaldırılmalıdır.