blog12

Osteoporoz (Kemik Erimesi) Nedir?

OSTEOPOROZ(KEMİK ERİMESİ) NEDİR? BELİRTİLERİ VE TEDAVİ YOLLARI NELERDİR?

Osteoporoz kelimesi Latince de kemik anlamına gelen “Os” ve Yunanca da delik anlamına gelen “Poroz” ikilisiden oluşur. Halk arasında Kemik Erimesi olarak da
bilinen Osteoporoz genel tanımıyla kemiklerin kendi içlerindeki mineralleri(özellikle kalsiyum) kaybederek zayıf, güçsüz ve kırılgan bir yapı
alması durumudur.
Dünyada kemik erimesi oranı kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülür. Öyle ki bu oran %80’ lere kadar çıkabilir. Bu durumun görülmesinin başlıcanedenlerini en genel tabiriyle şu şekilde  sıralanabilir;

1-Kemik gelişimi sırasında erkeklerde olan  kemik kütlesi oranının kadınlara
göre daha fazla olması,
2-Kadınların erkeklere göre daha uzun süre yaşamaları,
3-Erkeklik hormonu olarak ta bilinen testosteronun kemikler üzerindeki
koruyuculuk etkisi,
4-Menapoz döneminde kemik yıkımının artması(Erkeklerde bu döneme eşdeğer
bir dönem yoktur).


HASTALIĞIN BELİRTİLERİ

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki hastalığın başlangıç aşamasında bireyde hiçbir
şikayet gözlenmiyor. Ancak hastalık ilerledikçe;
1-Bel ve sırt ağrısı,
2-Omurga da kırıklar,
3-Boyda kısalma,
4-El bileklerinde kırıklar,
5-Kaburga ve kalça kemiklerinde kırıklar,
6-Sırt kamburlaşması, omuzlarda yuvarlaklaşma,
gibi şikayetler görülmektedir.

RİSK FAKTÖRLERİ   
 
Kemik tıpkı arı peteğine benzer bir yapıya sahiptir, e başta kalsiyum olmak üzere birçok minerali depolama özelliğine vardır. Yediğimiz yiyeceklerden
aldığımız kalsiyum belli bir yaş aralığına kadar (20-25 yaş) kemikleri güçlendirm özelliğine sahiptir. Ancak bu yaştan sonra kemik yapımı kemik yıkımından az olduğu için kemikler güçsüzleşmeye başlar.30’lu yaşlarda kemik kütlesi “Tepe Kemik Kütlesi” denen en yüksek değerini alır. Bu yaşlarda ulaştığımız Tepe Kemik Kütlesi ve yaşlanınca başlayan kemik kaybının hızı bireyin Kemik Erime riskini belirler. Bu veriler  kimin bu hastalığa yakalanacağını gösterir, ancak hastalığa yakalanma riski şu durumlarda artış gösterir;

1-Sigara ve alkol tüketimi,
2-Ailede kemik erimesi geçirmiş hastanın bulunması(özellikle annede kalça
kırığı),
3-Eklem rahatsızlıkları(özellikle iltihaplı eklem romatizması),
4-Kalsiyum ve D vitamini eksikliği,
5-Erkeklerde  testosteron seviyesinde düşüklük,
6-Hormonal hastalıklar(Özellikle Paratiroid ve Tiroid hormonları),
7-Astım hastalığının bulunması,
8-Bunama,
9-Egzersiz ve spor alışkanlığının olmaması,

Bahsettiğimiz bu faktörlerden biri ya da daha fazlası bireyde bulunuyorsa Kemik Erimesi hastalığına yakalanma riski fazladır.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ


Osteoporoz yanlızca ilaç kullanarak giderilebilecek bir hastalık değildir, Yaşam biçiminde ciddi değişiklikler gerektirir. Bunların başında;
-Egzersiz, fiziksel aktivite, spor yapılmalı,
-Yeterli dengeli ve hastalığa uygun beslenilmeli(Özellikle Kalsiyum açısından
zengin besinler),
-D vitamini alımına özen gösterilmeli ve eğer gerekirse ilaçlarla takviye edilmeli,
-Gün ışığında 15-20 dakika kalınmalı,
-Bireyin düşmelerini engellemesi için tedbirler alınmalı.
Bahsettiğimiz tedavi yöntemlerinin bazı durumlarda uzun süre devam ettirilmeleri gerekir. Bu yüzden tedavi süresince sabırlı olunmalı ve uygulanan
tedavinin sonuçları beklenmelidir.